//Long Hưng City

Long Hưng City

* Tổng diện tích đất: 1276 ha
– Chủ Đầu tư: DONACOOP, AN PHÚ LONG, VINACAPITAL (Anh) & KEPPEL LAND (Sing)
– Tổng vốn đầu tư: 12 tỷ USD
* Khu đô thị Long Hưng (Long Hưng City), là 1 trong 5 SIÊU DỰ ÁN “Dreamland City”
1/  Khu đô thị Long Hưng với diện tích 227 ha
2/ Dự án Waterfront  có quy mô 366 ha liên doanh với tập đoàn keppel land
3/ Dự án Aqua city có quy mô 305 ha liên doanh với Vina capital
4/ Đảo Phụng Hoàng 286 ha
5/ Bán Đảo Cường Hưng 92 ha
 + Một thiết kế, quy hoạch độc đáo, riêng biệt.
• GDH của Úc thiết kế quy hoạch 1/5000
• EDaw của Mỹ thiết kế quy hoạch 1/2000
• Nikken Sekkei của Nhật thiết kế quy hoạch 1/500
* Với Long Hưng City được chia thành 9 tiểu khu nhỏ: Hưng LongPhúc LongNgân LongKim LongNhật Long, Vân Long, Hồng Long, Khang Long, Mỹ Long với ý nghĩa Cửu Long (9 con rồng may mắn), mỗi khu sẽ có 1 thiết kế phong cách và ý nghĩa văn hóa riêng biêt.